Pembukaan #unHACK 2021

Jumat, 15 Oktober 2021

Pembukaan #unHACK 2021 diadakan pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 pk 19.00

Time Stamp

00:00:00 Doa Pembuka
00:01:30 Sekilas tentang #unHACK
00:11:35 Video Indigitous
00:14:42 Perkenalan Peserta (breakout room)
00:27:40 Penjelasan Pelaksanaan #unHACK 2021

Proses Kerja Design Thinking
00:37:58 Mini - Design Thinking - Sprint
00:41:35 Tahap 1. Berempati
00:51:33 Tahap 2. Definisikan
00:54:05 Tahap 3. Idekan
01:00:00 Tahap 4. "Simple" Prototipe
01:04:10 Tahap 5. Testing/Sharing
01:06:57 Next Steps #unHACK

01:13:53 Presentasi Platform
01:20:42 Presentasi Situs


Q&A
01:30:19 Pertanyaan 1
01:31:32 Pertanyaan 2
01:32:30 Pertanyaan 3
01:32:50 Pertanyaan 4
01:33:38 Pertanyaan 5
01:34:47 Pertanyaan 6
01:35:46 Pertanyaan 7
01:40:08 Pertanyaan 8
01:43:01 Pertanyaan 9

01:45:19 Pengumuman
01:50:21 Doa Penutup

Mari Ikut Berpartisipasi!